Preview

Online Preview

24/01/2016 07:37

https://www.pelangibooks.com/products.php?product=Siri-Teks-Wajib-IPG%3A-Tamadun-Islam-ampersand-Tamadun-Asia

https://books.google.com.my/books?id=HXBG8NxpSIkC&pg=PT5&lpg=PT5&dq=md+zuki+hashim&source=bl&ots=VlgxFucJCW&sig=_omO7ByItZxodNTkDtkH3E3GIR8&hl=ms&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=md%20zuki%20hashim&f=false

 

Products

Jurnal Intelek Jabatan Ilmu Pendidikan IPGKSAH 2016

Jurnal Intelek merupakan jurnal yang dirancang penerbitannya secara tahunan oleh Jabatan Ilmu Pendidikan IPG Kampus Sultan Abdul Halim. Tahun 2016 adalah tahun pertama penerbitannya. Siri 1 jurnal ini memuatkan artikel penyelidikan yang telah dibentang dalam Seminar Antarabangsa Penyelidikan...

Buku: Praktikum: Huraian Praktis Berdasarkan Pengalaman Sebagai Penyelia, Pembimbing dan Pemantau Praktikum Institut Pendidikan Guru

Buku ini dalam proses melengkapkan manuskrip untuk dikemukakan kepada mana-mana penerbitan yang berminat. Pada tahap ini, naskhah ini telah 95 peratus lengkap dan telah mengjangkau 203 halaman (single spacing). BIODATA PENULIS DBP - Md Zuki Hashim.pdf (154921) Kertas Cadangan Judul DBP - Md Zuki...

Buku Tamadun Islam dan Tamadun Asia

Buku Tamadun Islam dan Tamadun Asia adalah bahan rujukan yang diusahakan bersama Dr Hamdan Aziz dan Dr Sivarajan untuk memperkayakan lagi bahan rujukan untuk kursus WAJ3101 yang merupakan mata pelajaran wajib kepada pelajar-pelajar ijazah pertama di mana pusat pengajian tinggi yang menawarkan...

Prosiding Seminar Kebangsaan Penyelidikan j-QAF

Seminar Kebangsaan Penyelidikan j-QAF merupakan seminar yang julung kali diadadakan oleh Institut Islam Hadhari, UKM dengan kerjasama Bahagian Pendidikan Islam, KPM yang memberi fokus kepada memperkasa Program j-QAF. Dalam seminar ini saya telah membentangkan satu kertas kerja dengan tajuk:...

Jurnal Penyelidikan Khazanah IPG Kampus Sultan Abdul Halim

Jurnal ini diterbitkan oleh IPG Kampus Sultan Abdul Halim. Bagi edisi 2010/2011, saya telah menyumbang sebuah artikel atau laporan penyelidikan dengan judul Permasalahan Praktikum dalam kalangan Guru Pelatih Praktikum LPBS j-QAF. Kajian ini berasaskan kepada analisis dokumen praktikum yang...

Jurnal Penyelidikan IPG KSAH 2008

Jurnal Penyelidikan IPSAH merupakan terbitan tahunan IPG Kampus Sultan Abdul Halim yang memuatkan laporan kajian yang telah dihasilkan oleh para pensyarah IPG KSAH. Bagi Jilid 12-2008 ini, saya telah menyumbang satu laporan penyelidikan untuk perkongsian pintar seluruh masyarakat. Laporan...

Jurnal Penyelidikan IPG KSAH

Dalam Jurnal Penyelidikan IPSAH tahun 2008 ini saya telah menyumbangkan sebuah laporan kajian tentang kes ponteng sekolah. Kajian ini telah menerima beberapa permintaan teks penuhnya daripada pelbagai pihak yang berminat melalui emel kepada saya. Sesiapa sahaja yangberminat dengan hasil kajian...

Monograf Projek Jaringan Utara

Monograf Projek Jaringan Utara adalah terbitan khas yang menghimpunkan semua kajian yang telah dihasilkan oleh para pensyarah IPG KSAH tentang murid-murid sekolah orang asli di utara negeri Perak. Saya dan Dr Ridwan telah berkongsi kajian tentang amalan nilai murni dalam kalangan murid sekolah...

Buku: Mengurus Acara Rasmi Sekolah

Buku ini adalah hasil tulisan saya yang kedua dan diterbitkan oleh PTS Publishing & Distributors Sdn. Bhd. pada tahun 2008. Buku ini masih diulang cetak. Terkini ialah cetakan ketiga pada tahun 2011. Preview    

Buku: Cara Kerja Efektif

Buku Cara Kerja Efektif merupakan buku pertama tulisan saya yang diterbitkan oleh PTS Publishing & Distributors Sdn. Bhd. pada tahun 2007. Buku ini telah ditamatkan penerbitannya pada tahun 2011. Memandangkan masih ada permintaan terhadap buku ini melalui emel yang dihantar kepada saya, maka...

Sharing

Perkongsian dengan warga maya

24/01/2016 07:40

Student Repository, University Malaya https://studentsrepo.um.edu.my/5349/24/BIBLIOGRAFI.pdf

Universiti Sains Malaysia https://education.usm.my/images/docs/DigesPendidik/DP2012-2/dp2012-2-01.pdf

National Library Board, Singapore