Research

HIMPUNAN ABSTRAK KAJIAN

2012-01-26 13:59

Dalam ruang ini saya persembahkan abstrak kajian-kajian yang telah saya jalankan untuk kegunaan para pelanggan maya sebagai sumber rujukan. Memandangkan ruang maya ini yang terhad, maka teks penuh tidak dapat dimuatnaik untuk rujukan lanjutan. Namun begitu para pelanggan boleh menghubungi saya untuk mendapatkan teks penuh tersebut melalui emel saya. Semoga perkongsian ini akan meningkatkan profesionalisme kita.

Untuk mendapatkan teks penuh kajian, sila hubungi saya melalui emel: ustadki@gmail.com

 

 

Research

Tahap kefahaman peradaban dengan amalan dialog peradaban dalam kalangan pelajar PISMP IPG Kampus Sultan Abdul Halim.

30/05/2017 07:12

Level of Practice Civilizational Dialogue Among Bachelor of Education Students at Institue of Teacher Education Sultan Abdul Halim Campus

 

Md Zuki Bin Hashim¹

IPG Kampus Sultan Abdul Halim

tadsuki@msn.com¹

 

Abstract

 

Lately found many people often raise sensitive issues of civilization very risky sparking racial strife in Malaysia whether through verbal statements or physical actions. This issue has posed a challenge to the education system in Malaysia, particularly in terms of the role of teachers to realize the concept of education for solidarity. Thus, this study aims to detect the level of understanding about culture and civilizatioanal dialogue practices and the relationship between both among trainees who will be entrusted with the responsibility to foster unity in the workplace in the future. This study is a survey research. The sample is 57 students of Bachelor of Education Takeout June 2015. Data were collected through questionnaires completed by the subjects. Data were analyzed using Statistical Package for Social Sciences (SPSS). The study found that overall understanding of civilization is at a high level. Practice civilizational dialogue among respondents also are at high level, which includes the practice of goodwill, sharing practice, practice of positive attributes and practice of interaction. Some items available requires special attention because it is at a moderate level, namely the tendency to greet a different race or religion people (goodwill), share stationery and living room with friends of different race and religion (partnership) and the discussion of issues of racism with a friend or lecturers of different nationalities and religions (interaction). The study also found that there is a significant, positive and strong relationship between the understanding of civilization with civilizational dialogue practices.

 

Keywords: civilizational dialogue, the practice of goodwill, the interaction

 

Kertas ini telah dibentang dalam International Conference on Global Education V anjuran Universiti Kebangsaan Malaysia dan Universitas Ekasakti di Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia pada 10-11 April 2017.

Kelemahan Merancang Pengajaran dan Pembelajaran Dalam Kalangan Guru Pelatih Pendidikan Islam Semasa Menjalani Praktikum

06/10/2016 21:37

Md Zuki Bin Hashim

IPG Kampus Sultan Abdul Halim, Kedah, Malaysia

tadsuki@msn.com

 

Kajian ini bertujuan untuk mengesan kelemahan merancang pengajaran dan puncanya dalam kalangan guru pelatih praktikum. Reka bentuk  kajian ini berasaskan pendekatan kualitatif  yang menggunakan kaedah  kajian kes ke atas sembilan orang guru pelatih Pendidikan Islam. Data kajian diperoleh daripada analisis ke atas dokumen Buku Rancangan Pengajaran Harian yang disediakan oleh guru pelatih, pemerhatian ke atas amalan pengajaran di bilik darjah dan temu bual dengan guru pelatih.  Data dianalisis menggunakan perisian NVIVO8. Kajian ini mendapati antara kelemahan merancang pengajaran  yang dikesan ialah kurang prihatin merancang kemahiran berfikir yang wajar diterapkan, kurang teliti merancang nilai murni yang wajar diterapkan, kurang cermat merancang aras hasil pembelajaran, kurang rapi merancang set induksi dan kurang mahir merancang kepelbagaian teknik pengajaran dan  pembelajaran. Semua tema dipilih berasaskan potensi untuk menjejaskan pelaksanaan dasar pendidikan kebangsaan terutama aplikasi Pendidikan Abad Ke 21. Kajian ini juga mendapati antara punca kelemahan merancang pengajaran ialah kekurangan pengetahuan, pengurusan masa yang kurang cekap, bimbingan semasa interaksi bersemuka yang kurang berkesan, kurang keselarasan format penulisan rancangan pengajaran dan proses penyeliaan yang tidak berfokus. Penyelidik mencadangkan penyelidikan lanjutan berasaskan setiap kelemahan dan puncanya yang telah dizahirkan dalam kajian ini. Kajian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan keberkesanan latihan praktikum melalui kesedaran kendiri, bimbingan berfokus dan penyeliaan berfokus.

 

Kata Kunci: praktikum, teknik pengajaran, kemahiran berfikir, Rancangan Pengajaran Harian, set induksi, nilai murni

Kertas ini telah dibentang dalam International Conference On Islamic Education pada 5-7 Oktober 2016 di IPG Kampus Tun Abdul Razak, Kota Samarahan, Sarawak.

Kelemahan Aplikasi Kemahiran Berfikir Dalam Kalangan Calon Cemerlang Praktikum

25/10/2015 11:19

Analisis Kelemahan Amalan Menerapkan Kemahiran Berfikir Dalam Pengajaran

Oleh Calon Cemerlang Praktikum Pendidikan Islam PISMP IPG Kampus Sultan Abdul Halim*

Md Zuki Bin Hashim

IPG Kampus Sultan Abdul Halim, Sungai Petani, Kedah, Malaysia

tadsuki@msn.com https://youtu.be/wsh3AGU-lXc

 

Abstrak

 

Kajian ini adalah kajian kes yang bertujuan untuk menganalisis kelemahan amalan menerapkan Kemahiran Berfikir (KB) dalam pengajaran oleh Calon Cemerlang Praktikum Pendidikan Islam (CCPPI). Kajian ini dijalankan ke atas enam orang CCPPI yang sedang menjalani latihan mengajar di sekolah. Data kajian diperoleh daripada temubual dengan CCPPI, pemerhatian ke atas amalan pengajaran dalam bilik darjah dan analisis dokumen Rancangan Pengajaran Harian. Data dianalisis menggunakan perisian NVIVO8.  Kajian ini mendapati wujud kelemahan menerapkan KB dalam amalan pengajaran CCPPI dari segi saranan maklumat awal, diskusi yang kurang mantap dan aktiviti permainan yang tidak berfokus kepada isi pelajaran. Masalah ini berpunca daripada faktor kefahaman CCPPI, kecacatan RPH dan bimbingan oleh Pensyarah Penyelia dan Guru Pembimbing yang tidak berfokus.

 

 

Keywords: praktikum, amalan pengajaran, kemahiran berfikir

 

Kertas ini telah dibentang dalam Seminar Kebangsaan Penyelidikan Pendidikan IPG Zon Utara pada 21 Oktober 2015 di IPGK Tunku Bainin, Pulau Pinang.

1 | 2 | 3 | 4 >>