Untuk melihat semua video yang dimuatnaik, sila klik imej ini

Video yang dimuatnaik ini mungkin tidak memadai untuk mengukuh kefahaman para penonton, justeru saya bersedia untuk berkongsi ilmu dan pengalaman melalui sesi interaksi bersemuka dalam slot Latihan Dalam Perkhidmatan. Hubungi saya untuk keterangan lanjut.

Video yang dihasilkan dan dimuatnaik ke youtube: 

Tip mengurus daripada Al-Quran:

1.       Mengurus kerja dalam kerangka masa

2.       Mengurus kerja dengan cekap dan berkesan

3.       Mengurus kerja dengan keutamaan

4.        Mengurus kerja dengan mesyuarat 

5.       Menguruskerja dengan tenang

6.       Mengurus kerja dengan konflik

BBM Simulasi Pengajaran Makro:

1.       Tayang Dia Akidah 1

2.       Tayang Dia Akidah 2

3.       Tayang Dia Akidah 3

Bahan Pembentangan:

1.      JARAWAK

2.      Slaid pembentangan SKPjQAF

3.      Slaid pembentangan ISORE Acheh 2015

4.       Slaid pembentangan SKPPZU 2015 

Modul Pembelajaran Berasaskan Projek (PBL):

1.      PBL Maal Hijrah (Intro)

2.      PBL Seminar Tamadun Islam (Banner)

3.      PBL Seminar Tamadun Islam (Movie)

4.      PBL Seminar Tamadun Islam (Powerpoint)  

5.      PBL Seminar Tamadun Islam (Website)

6.      PBL Seminar Tamadun Islam (Blog)

7.      PBL Bidaan Penerbitan Buku Teks

Aplikasi Modul Pendidikan Abad Ke21:

1.    Sticky Notes Waterfall

2.    Activity-Based Learning

3.    Flipped Classroom

Hasilan Inovasi

1.    JARAWAK

2.    LALIJA