Buku: Mengurus Acara Rasmi Sekolah

Buku: Mengurus Acara Rasmi Sekolah

Buku ini adalah hasil tulisan saya yang kedua dan diterbitkan oleh PTS Publishing & Distributors Sdn. Bhd. pada tahun 2008. Buku ini masih diulang cetak. Terkini ialah cetakan ketiga pada tahun 2011.

Preview