Prosiding Seminar Kebangsaan Penyelidikan j-QAF

Prosiding Seminar Kebangsaan Penyelidikan j-QAF

Seminar Kebangsaan Penyelidikan j-QAF merupakan seminar yang julung kali diadadakan oleh Institut Islam Hadhari, UKM dengan kerjasama Bahagian Pendidikan Islam, KPM yang memberi fokus kepada memperkasa Program j-QAF. Dalam seminar ini saya telah membentangkan satu kertas kerja dengan tajuk: Permasalahan amalan pengajaran dalam kalangan Guru Pelatih Praktikum j-QAF. Kertas ini telah diterbitkan dalam prosiding seminar ini dalam versi cakera padat.