Jurnal Intelek Jabatan Ilmu Pendidikan IPGKSAH 2016

Jurnal Intelek Jabatan Ilmu Pendidikan IPGKSAH 2016

Jurnal Intelek merupakan jurnal yang dirancang penerbitannya secara tahunan oleh Jabatan Ilmu Pendidikan IPG Kampus Sultan Abdul Halim. Tahun 2016 adalah tahun pertama penerbitannya. Siri 1 jurnal ini memuatkan artikel penyelidikan yang telah dibentang dalam Seminar Antarabangsa Penyelidikan Pendidikan di Universiti Islam Ar-Raniriy Banda Acheh pada 1 Jun 2015. Dalam seminar ini, saya turut membentang kertas kerja bertajuk masalah amalan pengajaran dalam kalangan guru pelatih. Saya juga merupakan salah seorang daripada editor jurnal ini.