Buku: Cara Kerja Efektif

Buku: Cara Kerja Efektif

Buku Cara Kerja Efektif merupakan buku pertama tulisan saya yang diterbitkan oleh PTS Publishing & Distributors Sdn. Bhd. pada tahun 2007. Buku ini telah ditamatkan penerbitannya pada tahun 2011. Memandangkan masih ada permintaan terhadap buku ini melalui emel yang dihantar kepada saya, maka saya telah menerbitkannya semula dalam bentuk eBook dengan harga RM 10.00.

Preview