Buku Tamadun Islam dan Tamadun Asia

Buku Tamadun Islam dan Tamadun Asia

Buku Tamadun Islam dan Tamadun Asia adalah bahan rujukan yang diusahakan bersama Dr Hamdan Aziz dan Dr Sivarajan untuk memperkayakan lagi bahan rujukan untuk kursus WAJ3101 yang merupakan mata pelajaran wajib kepada pelajar-pelajar ijazah pertama di mana pusat pengajian tinggi yang menawarkan pengajian peringkat ijazah pertama. Buku ini diterbitkan pada tahun 2014.