Seminar Antarabangsa Penyelidikan Pendidikan

07/06/2015 01:17

Hadir membentang kertas penyelidikan di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Acheh pada 1 Jun 2015. Tajuk kertas kerja: Masalah amalan pengajaran dalam kalangan Guru Pelatih Praktikum.