mySchoology LMS

10/04/2018 11:45

COURSE

ACCESS CODE

BAHAN

Pengajian Kurikulum PI SR

8K53Q-4J79B

 1. RML PIMK3013 Pengajian Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah
 2. Pendidikan Zaman Khulafak Al-Rasyidin
 3. Pendidikan Zaman Khulafak Al-Rasyidin2
 4. Pendidikan Zaman Khulafak Al-Rasyidin3
 5. Pendidikan Zaman Khulafak Al-Rasyidin4
 6. Kes1
 7. Kes2
 8. Kes3
 9. Kes4
 10. Lembaran Tugasan Kajian Kes
 11. Tugasan KKP PIMK3013
 12. Unit Plan Projek Bidaan Buku Teks
 13. Tugasan 2 (Kuiz)
 14. Kuiz Topikal 1
 15. Tugasan PBL Bidaan Buku Teks
 16. Hasilan Tugasan Kesepaduan
 17. Hasilan Tugasan Penilaian Video Kesepaduan
 18. Isu Semasa Kurikulum Pendidikan Islam
 19.  

COURSE

ACCESS CODE

BAHAN

Tamadun Islam & Tamadun Asia

M3ZQZ-H3M26

 1. Perbincangan Tokoh Tamadun Melayu
 2. Perbincangan Tokoh Tamadun India
 3. Perbincangan Tokoh Tamadun Cina
 4. Kuiz Topikal 4 (Islam dalam Tamadun Melayu)
 5. Dokumen asas
 6.