MEMACU KECEMERLANGAN KERJAYA SEBAGAI GURU CEMERLANG

29/08/2014 00:01

Ringkasan Eksekutif

Pembangunan kerjaya merupakan proses merancang kerjaya ke hadapan agar ia sentiasa terarah ke haluan yang betul dan realistik. Justeru kertas ini bertujuan untuk berkongsi pengalaman membina kerjaya sebagai Guru Cemerlang sebagai panduan kepada guru-guru yang bercita-cita untuk mencapainya. Guru Cemerlang (GC) adalah guru biasa yang bekerja secara luar biasa melalui kuasa kepakaran.  Guru Cemerlang juga merupakan pakar pemikiran dan tindakan strategik yang disokong oleh kelebihan persaingan (competitive advantages) dan nilai tambah (added value).  Kerjaya sebagai Guru Cemerlang menuntut komitmen yang sangat tinggi dari segi penampilan sahsiah terpuji, penyelidikan dan pembangunan, keberkesanan mengurus, penulisan dan penerbitan, kemahiran ICT, pembuktian pencapaian dan kekuatan kepakaran berkaitan bidang yang didukungi.