Dirujuk Dalam Artikel / Buku / Bahan Penerbitan

05/07/2016 07:49
  1. Mat Roslan Maseral, Sudut Pembangunan Diri: Motivasi di tempat kerja, Buletin Perpustakaan Universiti Tun Husein Onn Malaysia Bil 2/2009.
  2. Universiti Malaya.
  3. Atirah Syafarina Safini, Artikel 2
  4. Rohani Che Hashim, Punca tekanan remaja dan cara mengatasinya, DP. Jilid 12, Bil 2/2012