Bengkel Coaching & Mentoring

14/03/2015 16:41

Tarikh:         21 Februari 2015

Masa:          0830 - 1230 

Tempat:       SMK Dulang, Yan, Kedah

Aktiviti 1:

Tazkizah ringkas tentang peranan individu dalam organisasi berdasarkan tuntutan saranan Rasulullah SAW.

Aktiviti 2:

Aplikasi Modul Kuiz Warna untuk membangunkan kemahiran mengelola aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara koperatif.