Aplikasi Modul Activity-Based Learning

04/07/2016 07:45

Modul Activity-Based Learning dibangunkan berasaskan Struktur Pembelajaran Koperatif dan Kolaboratif (CLS). Dalam modul ini melibatkan dua CLS iaitu:

  1. Aktiviti Mine and combine
  2. Aktiviti Look-Think-Comment