Forum

Ruangan ini disediakan untuk perkongsian ilmu dan pengalaman bagi memperjelaskan isu-isu semasa dari pelbagai perspektif khususnya Islam. Sama-samalah kita manfaatkan ruangan ini demi untuk kesejahteraan bersama di Dunia dan di Akhirat.

Kewajaran Pendidikan Faraidh di sekolah kebangsaan.

Date: 15/10/2012

By: Admin

Subject: Permusuhan yang tersembunyi

Pemahaman dalam kalangan masyarakat Islam di Malaysia khususnya tentang betapa pentingnya agihan harta pesaka dengan kadar segera setelah berlaku kematian seseorang individu berbeza-beza. Kedapatan pihak yang mendakwa tidak wajar disegerakan kerana akan menzahirkan sifat tamak terhadap harta dunia. Natijahnya berlaku penangguhan sehinga bertahun-tahun dan kekusutan pewarisan terlalu rumit. Situasi seumpama ini telah menyebabkan pihak yang memerlukan tidak mendapatkan haknya dan terabai sehingga sebegitu lama. Akhirnya membuahkan permusuhan yang tersembunyi dalam kalangan ahli keluarga.

New comment