Amalan Pengajaran

Permasalahan amalan pengajaran dalam kalangan Guru Pelatih j-QAF.

Kertas kerja ini telah dibentangkan dalam Seminar Kebangsaan Penyelidikan j-QAF anjuran Inatitut Islam Hadhari, UKM dan Bahagian Pendidikan Islam KPM pada 19-20 Jun 2013 di Puri Pujangga, UKM. Justeru kertas kerja ini telah dimuatkan atau diterbitkan dalam prosiding seminar tersebut. Untuk mendapatkan teks penuh kertas ini, anda boleh emelkan hasrat kepada admin. Link di bawah ini adalah sedutan slaid pembentangan kertas kerja ini di seminar tersebut.

SLAID PEMBENTANGAN