Pengajian Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah / Pengenalan Pendidikan Islam

17/11/2016 01:54

COURSE

ACCESS CODE

BAHAN

Pengajian Kurikulum PI SR

8K53Q-4J79B

 1. RML PIMK3013 Pengajian Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah
 2. Pendidikan Zaman Khulafak Al-Rasyidin
 3. Pendidikan Zaman Khulafak Al-Rasyidin2
 4. Pendidikan Zaman Khulafak Al-Rasyidin3
 5. Pendidikan Zaman Khulafak Al-Rasyidin4
 6. Kes1
 7. Kes2
 8. Kes3
 9. Kes4
 10. Lembaran Tugasan Kajian Kes
 11. Tugasan KKP PIMK3013
 12. Unit Plan Projek Bidaan Buku Teks
 13. Tugasan 2 (Kuiz)
 14. Kuiz Topikal 1
 15. Tugasan PBL Bidaan Buku Teks
 16. Hasilan Tugasan Kesepaduan
 17. Hasilan Tugasan Penilaian Video Kesepaduan
 18. Isu Semasa Kurikulum Pendidikan Islam