Parking Lot Pendidikan Islam Major

11/04/2018 22:01

Senarai myPadlet bagi kursus Pendidikan Islam Major:

  1. PIMK3063 Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah (Akidah dan Sirah)
  2. PIMK3033 Pengajian Sirah
  3. PIMK3103 Pengajian Akhlak
  4. PIMK3152 Inovasi Digital Dalam Pengajaran dan Pembelajaran