Membina persoalan kajian

30/04/2015 12:37

Persoalan kajian dan objektif kajian saling berkaitan. Objektif dinyatakan dalam bentuk satu pernyataan, manakala persoalan pula dinyatakan dalam bentuk soalan.