Membina objektif kajian

30/04/2015 12:38

Setelah memahami kerangka konsep dengan jelas terutama tentang peranan pembolehubah, maka ia memudahkan penyelidik untuk membina objektif kajian.