BAHAN PENGAJARAN

09/04/2015 06:21

Tugasan ini berdasarkan tiga artikel berikut:

Berdasarkan artikel di atas, anda dikehendaki merumuskan iktibar dalam bentuk soalan-soalan perbincangan berdasarkan aras Taksonomi Bloom. Anda juga dikehendaki menyediakan saranan jawapan bagi setiap soalan tersebut.