24102016 Detik Bersejarah (Pemantauan calon Pensyarah Cemerlang Gred Khas C)

24/10/2016 17:26

Terima kasih kepada semua rakan setugas yang sentiasa memberikan sokongan. Terima kasih juga buat para pelajar (mentee) yang berterusan memberikan kerjasama. Terima kasih kepada Jemaah Nazir Kedah yang bertanggungjawab sebagai Urus Setia dan Penilai. Terima kasih kepada Jemaah Nazir Persekutuan Putrajaya kerana sanggup melapangkan masa hadir sebagai Penilai. Terima kasih juga kepada Bahagian Pendidikan Islam KPM yang juga sanggup meluangkan masa sebagai Penilai. 

Aturcara pemantauan:

1. Simulasi pengendalian sesi pengajaran dan pembelajaran.

2. Sesi verivikasi bahan dan temubual dengan pelajar.

3. Sesi pembentangan.

Alhamdulillah berjaya disempurnakan.