2. Merancang kepelbagaian teknik pengajaran dan pembelajaran

25/02/2013 20:49

 

Berdasarkan semakan kepada dokumen RPH, kajian ini mendapati bahawa GPP hanya mencadangkan dua atau tiga aktiviti sahaja bagi setiap langkah untuk mencapai HP setiap aras. Kajian ini juga mendapati bahawa aktiviti-aktiviti yang dinyatakan tidak mewakili apa-apa teknik P&P dan telah menyebabkan elemen kepelbagaian teknik tidak wujud secara terancang.  Berdasarkan temu bual dengan guru pelatih, mereka tidak mampu untuk mengolah aktiviti P&P agar mewakili pelbagai teknik pengajaran. GPP juga tidak pernah dimaklumkan bahawa perlunya setiap aktiviti mewakili sesuatu teknik P&P.  GPP juga didapati kurang arif dengan teknik-teknik P&P yang pelbagai.  Mereka hanya menumpukan kepada beberapa teknik yang kerap diguna dan mudah diaplikasi seperti soal jawab dan perbincangan.  Penguasaan Bahasa Arab yang lemah tentang istilah teknik pengajaran dalam kalangan GPP telah menyebabkan mereka tidak berminat untuk mempelbagaikan teknik pengajaran.  Analisis ke atas dokumen modul interaksi mendapati bahawa contoh aplikasi kepelbagaian teknik P&P tidak dizahirkan dengan jelas.  Kajian ini juga mendapati bimbingan awal oleh GP dalam program LPBS tidak memberikan penekanan terhadap aplikasi kepelbagaian teknik P&P.